Навчальні дисципліни

Список дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра

 Навчальні дисципліни для студентів

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Практика особистої та ділової комунікації іноземною (англійською. німецькою) мовою. Силабус

Презентація

Робоча програма

Титульна 1 ст.

Титульна 2 ст.

Іноземна (англійська / німецька) мова за професійним спрямуванням для студентів  відділення фізики НН ІФТКН. Силабус
Іноземна (англійська / німецька) мова за професійним спрямуванням для студентів  відділення  інфокомунікацій та інженерії НН ІФТКН. Силабус

Силабус

Силабус

Силабус

Іноземна (англійська / німецька) мова за професійним спрямуванням для студентів  відділення електроніки, електротехніки, напівпровідникового та наноматеріалознавства НН ІФТКН. Силабус

Силабус

Професійна іноземна (англійська / німецька) мова для студентів НН ІФТКН. Силабус

Силабус

Силабус

Силабус

Силабус

Силабус

Титульна  1 ст.

Титульна 2 ст.

Титульна 1 ст.

Титульна 2 ст.

Іноземна (англійська / німецька) мова за професійним спрямуванням для студентів факультету математики та інформатики. Силабус

Силабус

Силабус

Професійна іноземна (англійська / німецька) мова для студентів факультету математики та інформатики. Силабус
Англійська мова  професійно-ділового спрямування для студентів відділення комп’ютерних технологій НН ІФТКН. Силабус
Англійська мова  професійного спрямування для студентів відділення комп’ютерних технологій НН ІФТКН. Силабус

Силабус

Силабус

Силабус

Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів спеціальності «Кібербезпека». Силабус
Професійна англійська мова для студентів спеціальності «Кібербезпека». Силабус
Іноземна (англійська / німецька) мова за професійним спрямуванням за напрямами підготовки «Біологія» та ін. Інституту біології, хімії та біоресурсів. Силабус

Силабус 

Силабус

Професійна іноземна (англійська / німецька) мова за напрямами підготовки «Біологія» та ін. Інституту біології, хімії та біоресурсів. Силабус
Іноземна (англійська / німецька) мова за професійним спрямуванням  за напрямами підготовки «Хімія» та ін. Інституту біології, хімії та біоресурсів. Силабус
Професійна іноземна (англійська / німецька) за напрямами підготовки «Хімія»  інституту біології, хімії та біоресурсів. Силабус
Іноземна (англійська / німецька) мова за професійним спрямуванням для студентів географічного факультету. Силабус

Силабус

Силабус

Професійна іноземна (англійська / німецька) мова для студентів географічного факультету. Силабус

Силабус

Ділова іноземна (англійська / німецька) мова для студентів географічного факультету (спеціальність «Туризм»).

Професійна іноземна (англійська / німецька) мова для студентів географічного факультету (спеціальність «Туризм», ОП «Міжнародний туризм» ).

Силабус

Силабус

 

Друга ділова англійська / німецька мова для студентів географічного факультету (спеціальність «Туризм»).

Друга професійна англійська / німецька мова для студентів географічного факультету (спеціальність «Туризм», ОП «Міжнародний туризм»).

Силабус

Силабус

 

Іноземна (англійська / німецька) мова за професійним спрямуванням для студентів факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва. Силабус

Силабус

Професійна іноземна (англійська / німецька) мова для студентів факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва. Силабус
 Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів відділення комп’ютерних технологій НН ІФТКН. Силабус

Навчальні дисципліни для студентів

другого (магістерського) рівня вищої освіти

Іноземна мова (англійська, німецька) для професійного спілкування для студентів географічного факультету (спеціальність «Туризм», «Міжнародний туризм»). Силабус
Основи наукової комунікації англійською мовою для студентів відділення комп’ютерних наук НН ІФТКН. Силабус
Наукова іноземна мова діяльності/Професійна англійська мова для студентів НН ІФТКН (6 курс). Силабус
Наукові комунікації англійською (німецькою) мовою  для студентів Інституту біології, хімії та біоресурсів (спеціальність «Хімія»). Силабус
Ділова іноземна мова (англійська, німецька) для студентів Інституту біології, хімії та біоресурсів (спеціальність «Екологія»). Силабус
Професійна іноземна мова (англійська, німецька) для студентів Інституту біології, хімії та біоресурсів (спеціальність «Лісове господарство»). Силабус
Професійна іноземна мова (англійська, німецька) для студентів факультету математики та інформатики. (спеціальність «Середня освіта (математика)»). Силабус
Іноземна мова для управлінців. Освітньо-професійна програма: «Регіональний розвиток і просторове планування» Силабус

Титульна 1 ст.

Титульна 2 ст. 

Навчальні дисципліни для здобувачів

третього (освітньо-наукового / освітньо-творчого), першого наукового рівня вищої освіти

Академічне письмо та риторика іншомовного спілкування Силабус

 

Проєкти вибіркових дисциплін

Ділова комунікація іноземною мовою Силабус

Comments are closed