Навчальні дисципліни

Список дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра

 Загальноуніверситетська вибіркова дисципліна (каталог 2024 р.) студентів

Практика особистої та ділової комунікації іноземною (англійською. німецькою) мовою. Силабус
Презентація
Робоча програма
Титульна 1 ст.
Титульна 2 ст.

 Навчальні дисципліни для студентів

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Іноземна (англійська / німецька) мова за професійним спрямуванням для студентів  відділення фізики НН ІФТКН:

1. «Середня освіта (фізика)», «Середня освіта (трудове навчання та технології)», «Професійна освіта (машинобудування)», «Прикладна фізика та наноматеріали», «Фізика та астрономія», «Інформаційні системи та технології»

Силабус
Іноземна (англійська / німецька) мова за професійним спрямуванням для студентів  відділення  інфокомунікацій та інженерії НН ІФТКН:

2. «Видавництво та поліграфія», «Інформаційновимірювальні технології», «Телекомунікації та радіотехніка», «Безпека інформаційних та комунікаційних систем та Інтернету речей», «Радіотехніка», «Радіоелектронні комп’ютерізованізасоби», «Телекомунікації».

3. «Видавництво та поліграфія»

4. «Інформаційно-вимірювальні технології»

 

 

Силабус

Силабус

Силабус

Силабус

Іноземна (англійська / німецька) мова за професійним спрямуванням для студентів  відділення електроніки, електротехніки, напівпровідникового та наноматеріалознавства НН ІФТКН:

5. «Мікро- та наносистемна техніка»

 

Силабус

Професійна іноземна (англійська / німецька) мова для студентів НН ІФТКН:

6. «Мікро- та наносистемна техніка»

7. «Прикладна фізика та наноматеріали», «Фізика та астрономія», «Інформаційні системи та технології»

8. «Видавництво та поліграфія», «Інформаційновимірювальні технології», «Електронні комунікації та радіотехніка», «Безпека інформаційних та комунікаційних систем та Інтернету речей», «Радіотехніка», «Радіоелектронні комп’ютерізованізасоби», «Телекомунікації»

9.«Середня освіта (фізика)», «Середня освіта (трудове навчання та технології)», «Професійна освіта (машинобудування)», «Прикладна фізика та наноматеріали», «Фізика та астрономія», «Інформаційні системи та технології»

10. «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Електроніка», «Мікро- та наносистемна техніка»

11. «Видавництво та поліграфія»

Силабус

Силабус

Силабус

Силабус

Силабус

Силабус

Силабус

Титульна  1 ст.

Титульна 2 ст.

Титульна 1 ст.

Титульна 2 ст.

Іноземна (англійська / німецька) мова за професійним спрямуванням для студентів факультету математики та інформатики:

12. «Математика та інформатика», «Інформатика та математика», «Математика», «Прикладна математика», «Системний аналіз», «Інформаційні технології та управління проектами»

13. «Прикладна математика», «Математика»

Силабус

Силабус

 

Професійна іноземна (англійська / німецька) мова для студентів факультету математики та інформатики:

14. «Середня освіта (математика)», «Середня освіта (інформатика)»

15. «Інформаційні технології та управління проектами», «Системний аналіз»

16.  «Інформаційні технології та управління проектами», «Прикладна математика», «Системний аналіз»

Силабус

Силабус

Силабус

Англійська мова  професійно-ділового спрямування для студентів відділення комп’ютерних технологій НН ІФТКН:

17. «Інженерія програмного забезпечення»

Силабус
Англійська мова  професійного спрямування для студентів відділення комп’ютерних технологій НН ІФТКН:

18. «Комп’ютерна інженерія»

19. « Алгоритмічне та програмне забезпечення комп’ютерних систем»

Силабус

Силабус

Силабус

Силабус

Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів спеціальності «Кібербезпека»:

20. «Кібербезпека та захист інформації»

Силабус
Професійна англійська мова для студентів спеціальності «Кібербезпека»:

21. «Кібербезпека та захист інформації»

Силабус
Іноземна (англійська / німецька) мова за професійним спрямуванням за напрямами підготовки «Біологія» та ін. Інституту біології, хімії та біоресурсів:

22.«Середня освіта (біологія та здоров’я людини)», «Біологія», «Екологія», «Біотехнології та біоінженерія», «Землеустрій та кадастр», «Технології виробництва та агроменеджмент», «Лісове господарство», «Ландшафтна архітектура та фітодизайн».

23. «Середня освіта (біологія та здоров’я людини)», «Біологія та біохімія», «Біохімія та лабораторна діагностика», «Екологія», «Біотехнології та біоінженерія», «Землеустрій та кадастр», «Технології виробництва та агроменеджмент», «Лісове господарство», «Ландшафтна архітектура та фітодизайн».

24. «Географія», «Гідрометеорологія», «Геодезія та землеустрій», «Регіональний розвиток і просторове планування», «Середня освіта (географія)».

Силабус

Силабус

Силабус

Професійна іноземна (англійська / німецька) мова за напрямами підготовки «Біологія» та ін. Інституту біології, хімії та біоресурсів:

25. «Біологія та біохімія», «Середня освіта (біологія та здоров’я людини)», «Біохімія та лабораторна діагностика», «Біотехнології та біоінженерія», «Екологія», «Землеустрій та кадастр», «Технології виробництва та агроменеджмент», «Середня освіта (хімія)».

Силабус
Іноземна (англійська / німецька) мова за професійним спрямуванням  за напрямами підготовки «Хімія» та ін. Інституту біології, хімії та біоресурсів:

26. «Середня освіта (хімія)», «Хімія», «Технологічна експертиза, безпека харчової продукції та модернізація технологічних процесів».

Силабус
Професійна іноземна (англійська / німецька) за напрямами підготовки «Хімія»  інституту біології, хімії та біоресурсів:

27.«Хімія», «Біохімія та лабораторна діагностика», «Середня освіта (хімія)».

Силабус
Іноземна (англійська / німецька) мова за професійним спрямуванням для студентів географічного факультету:

28. «Міжнародний туризм»

29.  «Географія», «Гідрометеорологія», «Геодезія та землеустрій», «Регіональний розвиток і просторове планування», «Середня освіта (географія)».

30. «Міжнародний туризм», «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг», «Менеджмент туристичної індустрії».

Силабус

Силабус

Силабус

Професійна іноземна (англійська / німецька) мова для студентів географічного факультету:

31. «Міжнародний туризм», «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг».

32.«Географія», «Гідрометеорологія», «Геодезія та землеустрій», «Регіональний розвиток і просторове планування», «Середня освіта (географія)».

Силабус

Силабус

Ділова іноземна (англійська / німецька) мова для студентів географічного факультету (спеціальність «Туризм і рекреація»):

33. «Міжнародний туризм»

Професійна іноземна (англійська / німецька) мова для студентів географічного факультету (спеціальність «Туризм і рекреація» ):

34. «Міжнародний туризм»

Силабус

Силабус

 

Друга ділова англійська / німецька мова для студентів географічного факультету (спеціальність «Туризм і рекреація»):

35. «Туризм і рекреація», «Міжнародний туризм»

Друга професійна англійська / німецька мова для студентів географічного факультету (спеціальність «Туризм і реакція»):

36. «Міжнародний туризм»

Силабус

Силабус

 

Іноземна (англійська / німецька) мова за професійним спрямуванням для студентів факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва:

37. «Архітектура та містобудування»

38. «Будівництво та цивільна інженерія»

Силабус

Силабус

Професійна іноземна (англійська / німецька) мова для студентів факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва:

39. «Будівництво та цивільна інженерія»

Силабус
 Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів відділення комп’ютерних технологій НН ІФТКН:

40. «Комп’ютерна інженерія»

Силабус

Навчальні дисципліни для студентів

другого (магістерського) рівня вищої освіти

Іноземна мова (англійська, німецька) для професійного спілкування для студентів географічного факультету (спеціальність «Туризм і рекреація», «Міжнародний туризм»):

41. «Міжнародний туризм»

Силабус
Основи наукової комунікації англійською мовою для студентів відділення комп’ютерних наук НН ІФТКН:

42. «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Комп’ютерна інженерія», «Системний аналіз», «Інформаційні технології та управління проектами».

Практикум академічного іншомовного спілкування

43.  «Комп’ютерні Інженерія»

Силабус

 

Силабус

Наукова іноземна мова діяльності/Професійна англійська мова для студентів НН ІФТКН (6 курс):

44. «Фотоніка: комп’ютерні оптичні системи»

Наукова та професійна комунікація іноземною мовою для студентів НН ІФТКН:

45. «Кібербезпека»

Силабус

 

Силабус

Наукові комунікації англійською (німецькою) мовою  для студентів Інституту біології, хімії та біоресурсів (спеціальність «Хімія»):

46. «Хімія», «Середня освіта. Хімія», «Нанохімія», «Харчові технології»

Силабус
Ділова іноземна мова (англійська, німецька) для студентів Інституту біології, хімії та біоресурсів (спеціальність «Екологія»):

47. «Екологія»

Силабус
Професійна іноземна мова (англійська, німецька) для студентів Інституту біології, хімії та біоресурсів (спеціальність «Лісове господарство»):

48. «Лісове господарство»

Силабус
Професійна іноземна мова (англійська, німецька) для студентів факультету математики та інформатики. (спеціальність «Середня освіта (математика)»:

49. «Математика та інформатика»

Силабус
Іноземна мова для управлінців для студентів географічного факультету :

50. «Регіональний розвиток і просторове планування»

Силабус

Титульна 1 ст.

Титульна 2 ст. 

Навчальні дисципліни для здобувачів

третього (освітньо-наукового / освітньо-творчого), першого наукового рівня вищої освіти

Академічне письмо та риторика іншомовного спілкування:

51. «Біологія», «Екологія», «Хімія», «Фізика та астрономія», «Прикладна фізика та наноматеріали», «Географія», «Математика», «Прикладна математика», «Інженерія програмного забезпечення», «Електроніка», «Телекомунікації та радіотехніка».

52. «Географія»

Силабус

Силабус

 

Проєкти вибіркових дисциплін

Ділова комунікація іноземною мовою:

53. «Інформаційні технології та управління проектами», «Прикладна математика», «Системний аналіз», «Математика», «Математика та інформатика», «Середня освіта (математика)», «Інформатика та математика», «Інформатика», «Трудове навчання та технології», «Машинобудування», «Прикладна фізика та наноматеріали», «Електроніка», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Мікро- та наносистемна техніка», «Фізика та інформатика», «Фізика та астрономія», «Інформаційні системи та технології». «Видавництво та поліграфія», «Інформаційно-вимірювальні технології», «Телекомунікації та радіотехніка», «Безпека інформаційних та комунікаційних систем та Інтернету речей», «Радіотехніка», «Радіоелектронні комп’ютерізовані засоби», «Телекомунікації», «Середня освіта (біологія та здоров’я людини)», «Середня освіта (хімія)», «Біологія», «Біохімія та лабораторна діагностика», «Екологія», «Хімія», «Біотехнології та біоінженерія», «Технологічна експертиза, безпека харчової продукції та модернізація технологічних процесів», «Землеустрій та кадастр», «Технології виробництва та агроменеджмент», «Ландшафтна архітектура та фітодизайн», «Середня освіта (географія)», «Менеджмент туристичної індустрії», «Гідрометеорологія», «Раціональне використання і охорона водних ресурсів», «Геодезія і землеустрій» «Міжнародний туризм» та інші.

Силабус

Comments are closed