Структура

Керівництво ЛЦ здійснює відповідальний за роботу ЛЦ, який призначається наказом ректора.

Методичну роботу ЛЦ організовує методична комісія, що складається з 3-5 чоловік, яку очолює відповідальний за роботу ЛЦ. За ведення документації, поповнення та збільшення бібліотеки ЛЦ, підготовки і оформлення проектів наказів відповідають лаборанти ЛЦ.

Діяльність ЛЦ підзвітна методичній комісії центру, методичній раді факультету іноземних мов, адміністрації університету.

Comments are closed