Нормативні документи

ЛЦ здійснює свою діяльність згідно з законом «Про вищу освіту», Статутом ЧНУ, Положенням про ЛЦ ЧНУ, рішеннями методичної комісії ЛЦ, навчальними програмами, розробленими викладачами ЛЦ і затвердженими навчальним відділом ЧНУ.

Comments are closed