Історія

Курси іноземних мов були створені в Чернівецькому державному університеті в 1962 році, відповідно до наказу Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР № 48 від 29 січня 1962 року.

Кращі слухачі, які закінчували дворічні курси на «добре» і «відмінно», отримували посвідчення встановленого зразка і відповідно до згаданого вище наказу отримували право викладати іноземну мову у молодших класах школи.

Реферативні групи були організовані в Чернівецькому державному університеті на підставі типових навчальних програм для неспеціальних факультетів університетів, розроблених Міністерством освіти і науки УРСР, в яких, крім сітки годин для відповідних предметів, у тому числі іноземної мови, йшлося про можливість створення факультативних (реферативних) груп з іноземної мови для поглибленого їх вивчення після закінчення основного курсу.

В 1984 році було здійснено набір студентів, що бажали поглиблювати свої знання з іноземних мов і сформовано реферативні групи; розроблена структура і навчальна програма для слухачів реферативних груп, які були погоджені з навчальною частиною і планово-фінансовим відділом ЧДУ.

Практичні заняття з іноземних мов (англійської, німецької. французької) проводились один раз на тиждень по 2 год протягом трьох років (всього 240 год). Слухачі навчались безплатно, а практичні заняття входили в загальне навантаження викладачів (доцентів, асистентів). Викладачі працювали над методичним забезпеченням практичних занять.

На базі курсів іноземних мов і реферативних груп, які працювали окремо, було створено в 2001 р. Лінгвістичний центр ЧНУ за ліцензією МОНУ України з надання освітніх послуг, які стали платними. Кошторис розробляв планово-фінансовий відділ ЧНУ. Відповідальними за роботу курсів і роботу реферативних груп доц. Лабовкіною Г.А. та доц. Щербань Н.П. було складено навчальні програми, плани практичних занять, розроблено «Положення про Лінгвістичний центр ЧНУ».

Comments are closed