Огляд відкритих занять 2023 року

У поточному навчальному році викладачі кафедри іноземних мов для природничих факультетів активно демонстрували свої уміння викладання іноземної мови(англійської, німецької), про що свідчить велика кількість відкритих занять. На заняттях доцільно використовувалися різноманітні методи і прийоми навчання EFL та ESP та сучасні технічні засоби. Теми занять відповідали робочій програмі дисципліни, а цілі і завдання – професійним потребам студентів відповідних спеціальностей.У відгуках, представлених присутніми на заняттях доцентами і асистентами кафедри, відзначено креативний підхід викладачів до організації занять. Позитивні враження справили різноманітні мотиваційні рішення  для заохочення мовленнєвої діяльності студентів   (зокрема, в інтерактивній формі), професійна спрямованість завдань, використання роботи у парах та в групах, застосування індивідуального підходу до навчальної діяльності студентів із різним рівнем мовленнєвої компетентності.

Активний період обміну новими ідеями розпочало відкрите заняття ас. Шенько М.М., яке відбулося  21 березня 2023 р. зі студентами першого курсу факультету математики та інформатики.Лексичною темоюстала«Реклама та споживання. Навички читання  рекламних оголошень, написання рекламних текстів. Опис продуктів та їх властивостей. Різновиди реклами». Традиційно для німецької мови значну частину пари було приділено граматиці.Наступним заходом було відкрите заняття к.ф.н., ас. Мельничук Н.О.(13.04.2023 р.) на тему: «Подорожі та транспорт». Акцент був зроблений на мовний практикум. Студенти, та всі присутні, мали можливість «подорожувати» та взаємодіяти з оточенням, використовуючи інтерактивні можливості віртуальної реальності, що дозволило навчатися мові в автентичному середовищі та розширити свій словниковий запас.6 квітня 2023 р. була проведенавідкрита пара на факультеті АБДПМк.ф.н., ас. Паров’яком І.І. на тему: «Повсякденні активності». Вирізнялись різнопланові методи та сучасні засоби вивчення іноземних мов.Зазначимо, що формат заняття був дистанційним, і це дало змогу відвідати цей навчальний захід ще більшій кількості бажаючих. Протягом всього заняття були задіяні різні мультимедійні засоби, що дало змогу зануритись у автентичне «німецьке середовище».Свою відкриту пару 20 квітня 2023 року на факультеті АБДПМ провела к.ф.н., ас. Маковійчук Л.В.на тему «Здоров’я та фітнес». Відповідно до методичної мети було обрано навчальний матеріал у такий спосіб, що дозволило якнайповніше розкрити ті методи, прийоми та засоби, що складають основу педагогічної майстерності. На парі використовувалась найсучасніша інформація в повному обсязі, підібрано матеріали з педагогічної літератури, що допомогло зробити заняття цікавим і пізнавальним. Цього ж дня своє відкрите практичне заняття провела к.ф.н.,доц. Венкель Т.В.з темою «Соціальна інженерія у кібербезпеці». Парабула присвячена вивченню “людської” сторони кібербезпеки: як прийоми соціальної інженерії працюють і чому вони важливі для розробки зловмисниками потрібної їм моделі кіберзагрози. Відзначимо використання нетрадиційних методів, наприклад, лінгвістичного квесту,  перегляду навчальних відео роликів, застосування теоретичних знань для виконання практичних дій.Також була можливість відвідати відкриту пару ас. Бортник С.Б. на тему: «Охорона довкілля». Даний захід був проведений 24 квітня 2023 р. Особливо вразив всіх присутніх студенто-центрований підхід з поєднанням інноваційних методів викладання.На занятті використовувалися дидактичні засоби та матеріально-технічне забезпечення: роздатковий матеріал,  дошка,  унаочнення, аудіозапис.

Зазначимо, що відкриті показові заняття є прекрасною можливістю здобуття та обміну досвідом, вони є демонстрацією та свідченням систематичної роботи викладача.Усі вони отримали схвальні відгуки  від колег. Відкриті пари обговорено на засіданнях кафедри та затверджено,  як такі,  що проведені на високому методичному та професійному рівні.

Comments are closed