Захисти

Асистент КІМдПФ Мельничук Р.І. року успішно захистила дисертацію «Фоносемантичні явища у сучасній німецькій мові (теоретико-експериментальне дослідження)». Захист відбувся 23 квітня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 76.051.07 Запорізького національного університету. У дисертації здійснено комплексне дослідження різнопланового явища фоносементизму у сучасній німецькій мові та розв’язано його актуальні проблеми .

Асистент КІМдПФ Захарчук І.О. успішно захистила дисертацію «Розвиток і становлення категорії заперечення в англійській мові VII–XVII ст.: синхронія та діахронія» у Львівському національному університеті імені Івана Франка (2 березня 2017 року). Науковий керівник к.ф.н., доцент кафедри практики англійської мови Малімон Л. К. (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк). Диплом кандидата філологічних наук отримано 26 червня 2017 року (Додаток 5 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.06.2017; № 936).

16 квітня 2016 року на черговому засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.051.07 відбувся успішний прилюдний захист кандидатської дисертацій Тоненчук Тетяни Василівни «Структурно-семантичний ідеографічний та функціональний аспекти соматичних фразологізмів у сучасній англійській мові». Диплом про присвоєння звання «Кандидат філологічних наук» отримано 1 липня 2016 року.4 4-1 4-2

Захист кандидатської дисертації «Ад’єктивні емосемізми в англійськомовній  картині світу: семантичний і словотвірний аспекти» Мельничук Наталії Олександрівни відбувся 30 жовтня 2015, 25 лютого 2016 отримано диплом про присвоєння вченого звання «Кандидат філологічних наук».

Після трирічного навчання в аспірантурі 30 жовтня 2015 відбувся успішний захист дисертації Паров’яка Івана Івановича «Емоційно-експресивний синтаксис в німецькому постмодерністському романі кінця ХХ початку ХХІ століття». Диплом кандидата філологічних наук за рішенням АК від 25.02.2016, наказ № 161.

Кушнірюк (Дрібнюк) Віра Тарасівна прилюдно захистила дисертацію «Когнітивно-комунікативна специфіка суб’єктивної модальності у сучасній англійській мові» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.051.07 (голова – проф. Кушнерик В.І., секретар – доц. Осовська І.М.) 30 червня 2015 р

 1 1-3 1-1

Comments are closed