Британська Рада

У рамках реалізації плану дій багатоетапного проекту Британської Ради в Україні «Англійська для університетів» доцент Манютіна О.І. взяла участь у тренінгах БР 01-05 лютого 2016 ESP Course ModuleDesign Training, 03-06 квітня ESP Course Module Design Follow, 2016, 25-28 червня 2016 – ESP Course ModuleDesign. Assessment для розробки нової загальноукраїнської робочої програми з «Англійської мови за професійним спрямуванням» у співпраці з 13 провідними університетами України.

З листопада 2015 по листопад 2016 року у рамках 2 та 3 етапів проекту «Англійська мова для університетів» започаткованого Британською Радою в Україні 8доцентів та асистентів кафедри іноземних мов для природничих факультетів взяли участь у 10 різноманітних тренінгах та пройшли стажування в різних містах України. (Докладну інформацію про результати співпраці КІМдПФ з Британською Радою в Україні див у Додатках).

Результати тренінгів та семінарів регулярно обговорювалися на запровадженому додатковому методичному семінарі «Сучасні методи викладання англійської мови за професійним спрямуванням та англійської мови для науковців». Мета кафедрального семінару – удосконалення методики викладання англійської мови молодими викладачами через ознайомлення з провідними сучасними підходами до вивчення мови. Для запровадження європейських традицій викладання ас. Дрібнюк О.Т., викладач Лінгвістичного Центру ЧНУ ім. Ю. Федьковича М.І. Танасеску відвідали осінню школу Британської Ради (24.11.15–30.11.15) у Києві, ас. Ю.В. Черепня – у Львові (1.12.15 – 7.12.15),доц. Баланюк С.С., ас.  С.В. Козубська взяли активну участь у семінарі у м. Киів (10.01.16 – 16.01.16), зав. каф., доц. Манютіна О.І.працювала над розробкою нової програми у м. Київ на протязі 3-х періодів перебування на тренінгах (01.02.16 – 05.02.16, 03.04.16 – 06.04.16,  25.06.16 – 28.06.16). По закінченню тренінгів викладачам вручено відповідні сертифікати.

Для популяризації отриманих навичок та знань викладачі кафедри долучилися також до роботи методичного семінару факультету іноземних мов «Викладання ELT, ESP та EAP» під керівництвом проф. Єсипенко Н.Г., проф. Лабінської Б.І.,  доц. Манютіної О.І. Тематику “Introduction toESP/EAP”, “Principles of ESP Methodology”, “ESPMethodologyEssentials” та ін., згідно плану дисемінацій представила О.І. Манютіна.  Ю. Черепня виступила з доповідями Considering the distinguishing features ofEAP in terms of reading та Effective reading for academic purposes, С. Козубська: Needs analysis forScience students, С. Баланюк – Academic Vocabulary for EAP students. Доц. Манютіна О.ознайомила представників інститутів та факультетів ЧНУ з результатами розробки нової програми з «Англійської мови за професійним спрямуванням» під час виступу на загальноуніверситетському семінарі з презентацією ESP Syllabus Design.

Асистент, к.ф.н. Ю. Ковалюк пройшов стажування в рамках проекту “Англійська мова для університетів” Британської ради в Україні (29.02.16-03.03.16 – частина І і 06.06.16-08.06.16 – частина ІІ). В ході першої частини стажування ознайомився з методологічними принципами та концепціями щодо викладання англійської мови для аспірантів та викладацько-професорського складу на основі підручника English for Academics Book I. За підсумками першої частини стажування було розроблено пілотну програму “Англійська мова для викладачів” за підручником English for Academics Book I і в березні-травні 2016 р. проведено 10 занять (20 академічних годин) для викладачів інституту біології, хімії та біоресурсів, інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук та географічного факультетів (склад групи – 10 учасників). На другій частині стажування було представлено звітність про здійснену навчально-методичну роботу, а також проведено демонстраційне заняття з найкращими учасниками курсу English for Academics (від ЧНУ – Олексій Рощупкін, асистент кафедри комп’ютерних систем і мереж).

За звітний період асистент кафедри Боцвінок Л.М. також пройшов стажування в ВНЗУ «Буковинський державний медичний університет» з 25 квітня по 25 травня 2016р., а асистент Сидоряк К.Ю.– у ЧТЕІ КНТЕУ з 4.05.2016 по 4.06.2016.

Триває активна співпраця кафедри іноземних мов для природничих факультетів з Британською Радою в Україні в рамках проекту «Англійська мова для університетів». З 16 по 18 лютого 2017 р. успішно проведений і завершений урочистим врученням сертифікатів Британської Ради в Україні триденний Симпозіум викладачів англійської мови за професійним спрямуванням за участю 19 провідних університетів України. Головною метою заходу була підготовка та презентація звіту про роботу колективу кафедри, факультету іноземних мов, ЧНУ ім. Ю. Федьковича над удосконаленням  методики викладання англійської мови за професійним спрямуванням, підвищенням рівня володіння англійською мовою, оприлюднення досягнень у розробці та імплементації нових робочих програм для студентів різних спеціальностей, професійний розвиток викладачів, обмін досвідом.

28 вересня 2017 р. доц. Манютіна О.І. у складі делегації на чолі з проректором з наукової роботи та міжнародних зв’язків  проф.  Фочуком П.М., завідувачем кафедри англійської мови, проф. Єсипенко Н.Г. на запрошення Британської Ради в Україні та Міністерства Освіти України відвідала презентацію публікації Рода Болайто та Ричарда Уеста «Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англійської мови» за результатами допроектного дослідження в 15 класичних і технічних університетах.

Для популяризації отриманих на тренінгах Британської Ради в Україні під час стажування у м. Київ 14-19 липня 2017 року («English for Universities. Тeacher Development Summer School») знань асистенти кафедри, к.ф.н. Тоненчук Т.В., к.ф.н. Мельничук Н.О. 19 вересня 2017 р. підготували презентації для методичного семінару на тему «Basic Aspects of Teaching ESP Methodology». На семінарі за активної участі викладачів кафедри обговорювалися питання методики викладання іноземної мови за професійним спрямуванням та професійної іноземної мови: Learner Needs, Motivation and Autonomy in the Classroom, Lesson Planning.

У 2018 р. продовжена робота в проекті Британської Ради «Англійська для університетів», у рамках якої зимову (з 19 по 24 лютого) та весняну (з 01.03.2018 по 06.03.2018) школи педагогічної майстерності відвідали асистенти КІМПФ Вакарюк Р.В., НІжнік Л.І., доцент Манютіна О.І. Організована цього ж року з 08 по 14 липня Літня школа педагогічної майстерності була проведена в 2 етапи як 36-годинне завершення 114-годинного курсу від Британської Ради CiVELT-3 і дасть змогу учаснику від ЧНУ ім. Ю. Федьковича доц. Манютіній О.І. продовжити роботу з удосконалення викладання англійської мови за професійним спрямуванням.

Ведеться активна підготовка до національного симпозіуму Британської Ради в Україні за участі 32 університетів у листопаді 2018 р.

ReportOnCooperationWithBritishCouncil

AppendicesTablesforReport-2

Comments are closed