Британська Рада

У рамках реалізації плану дій багатоетапного проекту Британської Ради в Україні «Англійська для університетів» доцент Манютіна О.І. взяла участь у тренінгах БР 01-05 лютого 2016 ESP Course ModuleDesign Training, 03-06 квітня ESP Course Module Design Follow, 2016, 25-28 червня 2016 – ESP Course ModuleDesign. Assessment для розробки нової загальноукраїнської робочої програми з «Англійської мови за професійним спрямуванням» у співпраці з 13 провідними університетами України.

З листопада 2015 по листопад 2016 року у рамках 2 та 3 етапів проекту «Англійська мова для університетів» започаткованого Британською Радою в Україні 8доцентів та асистентів кафедри іноземних мов для природничих факультетів взяли участь у 10 різноманітних тренінгах та пройшли стажування в різних містах України. (Докладну інформацію про результати співпраці КІМдПФ з Британською Радою в Україні див у Додатках).

Результати тренінгів та семінарів регулярно обговорювалися на запровадженому додатковому методичному семінарі «Сучасні методи викладання англійської мови за професійним спрямуванням та англійської мови для науковців». Мета кафедрального семінару – удосконалення методики викладання англійської мови молодими викладачами через ознайомлення з провідними сучасними підходами до вивчення мови. Для запровадження європейських традицій викладання ас. Дрібнюк О.Т., викладач Лінгвістичного Центру ЧНУ ім. Ю. Федьковича М.І. Танасеску відвідали осінню школу Британської Ради (24.11.15–30.11.15) у Києві, ас. Ю.В. Черепня – у Львові (1.12.15 – 7.12.15),доц. Баланюк С.С., ас.  С.В. Козубська взяли активну участь у семінарі у м. Киів (10.01.16 – 16.01.16), зав. каф., доц. Манютіна О.І.працювала над розробкою нової програми у м. Київ на протязі 3-х періодів перебування на тренінгах (01.02.16 – 05.02.16, 03.04.16 – 06.04.16,  25.06.16 – 28.06.16). По закінченню тренінгів викладачам вручено відповідні сертифікати.

Для популяризації отриманих навичок та знань викладачі кафедри долучилися також до роботи методичного семінару факультету іноземних мов «Викладання ELT, ESP та EAP» під керівництвом проф. Єсипенко Н.Г., проф. Лабінської Б.І.,  доц. Манютіної О.І. Тематику “Introduction toESP/EAP”, “Principles of ESP Methodology”, “ESPMethodologyEssentials” та ін., згідно плану дисемінацій представила О.І. Манютіна.  Ю. Черепня виступила з доповідями Considering the distinguishing features ofEAP in terms of reading та Effective reading for academic purposes, С. Козубська: Needs analysis forScience students, С. Баланюк – Academic Vocabulary for EAP students. Доц. Манютіна О.ознайомила представників інститутів та факультетів ЧНУ з результатами розробки нової програми з «Англійської мови за професійним спрямуванням» під час виступу на загальноуніверситетському семінарі з презентацією ESP Syllabus Design.

Асистент, к.ф.н. Ю. Ковалюк пройшов стажування в рамках проекту “Англійська мова для університетів” Британської ради в Україні (29.02.16-03.03.16 – частина І і 06.06.16-08.06.16 – частина ІІ). В ході першої частини стажування ознайомився з методологічними принципами та концепціями щодо викладання англійської мови для аспірантів та викладацько-професорського складу на основі підручника English for Academics Book I. За підсумками першої частини стажування було розроблено пілотну програму “Англійська мова для викладачів” за підручником English for Academics Book I і в березні-травні 2016 р. проведено 10 занять (20 академічних годин) для викладачів інституту біології, хімії та біоресурсів, інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук та географічного факультетів (склад групи – 10 учасників). На другій частині стажування було представлено звітність про здійснену навчально-методичну роботу, а також проведено демонстраційне заняття з найкращими учасниками курсу English for Academics (від ЧНУ – Олексій Рощупкін, асистент кафедри комп’ютерних систем і мереж).

За звітний період асистент кафедри Боцвінок Л.М. також пройшов стажування в ВНЗУ «Буковинський державний медичний університет» з 25 квітня по 25 травня 2016р., а асистент Сидоряк К.Ю.– у ЧТЕІ КНТЕУ з 4.05.2016 по 4.06.2016.

Триває активна співпраця кафедри іноземних мов для природничих факультетів з Британською Радою в Україні в рамках проекту «Англійська мова для університетів». З 16 по 18 лютого 2017 р. успішно проведений і завершений урочистим врученням сертифікатів Британської Ради в Україні триденний Симпозіум викладачів англійської мови за професійним спрямуванням за участю 19 провідних університетів України. Головною метою заходу була підготовка та презентація звіту про роботу колективу кафедри, факультету іноземних мов, ЧНУ ім. Ю. Федьковича над удосконаленням  методики викладання англійської мови за професійним спрямуванням, підвищенням рівня володіння англійською мовою, оприлюднення досягнень у розробці та імплементації нових робочих програм для студентів різних спеціальностей, професійний розвиток викладачів, обмін досвідом.

28 вересня 2017 р. доц. Манютіна О.І. у складі делегації на чолі з проректором з наукової роботи та міжнародних зв’язків  проф.  Фочуком П.М., завідувачем кафедри англійської мови, проф. Єсипенко Н.Г. на запрошення Британської Ради в Україні та Міністерства Освіти України відвідала презентацію публікації Рода Болайто та Ричарда Уеста «Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англійської мови» за результатами допроектного дослідження в 15 класичних і технічних університетах.

Для популяризації отриманих на тренінгах Британської Ради в Україні під час стажування у м. Київ 14-19 липня 2017 року («English for Universities. Тeacher Development Summer School») знань асистенти кафедри, к.ф.н. Тоненчук Т.В., к.ф.н. Мельничук Н.О. 19 вересня 2017 р. підготували презентації для методичного семінару на тему «Basic Aspects of Teaching ESP Methodology». На семінарі за активної участі викладачів кафедри обговорювалися питання методики викладання іноземної мови за професійним спрямуванням та професійної іноземної мови: Learner Needs, Motivation and Autonomy in the Classroom, Lesson Planning.

У 2018 р. продовжена робота в проекті Британської Ради «Англійська для університетів», у рамках якої зимову (з 19 по 24 лютого) та весняну (з 01.03.2018 по 06.03.2018) школи педагогічної майстерності відвідали асистенти КІМПФ Вакарюк Р.В., НІжнік Л.І., доцент Манютіна О.І. Організована цього ж року з 08 по 14 липня Літня школа педагогічної майстерності була проведена в 2 етапи як 36-годинне завершення 114-годинного курсу від Британської Ради CiVELT-3 і дасть змогу учаснику від ЧНУ ім. Ю. Федьковича доц. Манютіній О.І. продовжити роботу з удосконалення викладання англійської мови за професійним спрямуванням.

Ведеться активна підготовка до національного симпозіуму Британської Ради в Україні за участі 32 університетів у листопаді 2018 р.

У рамках проекту “English for Universities” 22-24 листопада 2018 року завідувачка кафедри іноземних мов для природничих факультетів взяла участь у симпозіумі, організованому для керівного складу кафедр іноземних мов професійного спрямування провідних ЗВО України “Symposium on excellence in internationalisation and ESP in higher education”.
Присутніх вітали Голова та Директор Британської Ради в Україні Simon Etherton та Simon Williams.
Головною метою зустрічі було поділитися досягненнями, обговорити результати роботи ЗВО, що залучені до проекту.

21 січня 2019 року відбувся черговий методичний семінар “Сучасні методи викладання англійської мови за професійним спрямуванням та англійської мови для науковців”; за участю викладачів кафедри іноземних мов для природничих факультетів та розширене засідання методичної комісії кафедри. Організатор заходу, доц. Манютіна О.І., викладачі-учасники тренінгів Британської Ради в Україні в рамках проекту «Англійська мова для
університетів» обмінялися інформацією, ідеями, знаннями, здобутими завдяки участі у школах професійної майстерності. Асистент Плегуца А.А. у доповіді на актуальну тему «Традиційні та інноваційні методики викладання іноземних мов для студентів природничих, інженерно-технічних та точних наук», окрім теоретичної інформації запропонувала низку практичних рекомендацій для удосконалення результативного викладання англійської мови з урахуванням потреб сучасних студентів. Доц. Манютіна О.І. підготувала інформацію «Взаємовідвідування як інструмент підвищення педагогічної майстерності викладача» на основі унікальних високопрофесійних лекцій провідних методистів та тренерів Британської Ради в Україні Людмили Клименко і Simon Borg, презентувала зразок форми для оцінювання, рекомендації щодо організації взаємовідвідування викладачів кафедри та нові критерії оцінювання заняття з англійської мови за професійним спрямуванням. Окрім обговорення заздалегідь розісланого аудіо, відеоматеріалу, статей за темою, списку джерел для вивчення, викладачі виконували різноманітні завдання, активно долучилися до дискусії щодо традиційного для ВНЗ України та новітнього підходу до взаємовідвідування. За результатами семінару на розширеному засіданні методичній комісії кафедри запропоновано оновити рекомендації щодо проведення відкритих та показових занять, самоаналізу заняття викладача та список джерел для ознайомлення.

Доц. Манютіна О.І., координатор та учасниця проекту «Англійська мова для університетів», 19 лютого 2019 м. Київ («Духовні скарби України») та виступила зі звітом на засіданні кафедри.

Успішність проекту засвідчує зацікавленість академічної спільноти досвідом 32 університетів-учасників та підтримка ідей щодо удосконалення вивчення та викладання англійської мови в Україні МОН України. Так, згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 597 від 26.04.2019 створена робоча група з визначення концептуальних засад державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти. У межах роботи групи доцент  Манютіна О.І., призначена до її  складу, долучилася до розробки політичного документу, що стосується двох сфер – вивчення/викладання англійської мови (за професійним спрямуванням) та викладання фахових (не лінгвістичних) дисциплін або освітніх програм англійською мовою. Згідно графіку, 7 травня 2019 23 представники ЗВО та МОН України взяли участь у І засіданні робочої групи з визначення концептуальних засад політики, 8-9 травня була організована робота над першим проектом тексту (фрагменти концепції) індивідуально, 20-26 травня учасники працювали над проектом тексту концептуальних засад  в режимі гул-документу. 28-30 травня Британською Радою в Україні була організована інтенсивна робота на фінальним проектом документу на ІІ, виїзному засіданні робочої групи у м. Київ, де О.І. Манютіна та інші учасники,  долучилася до опрацювання та підготовки англійськомовної версії документу під керівництвом експерта Саймона Борга.

11-12 червня з іншими членами робочої групи, доцент Манютіна О.І. взяла участь в проведенні Міжнародної конференції «Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні» у м. Київ. Разом з колегами – фасилітаторами долучилася до  організації обговорення презентації заступника міністра Ю.М. Рашкевича на тему «Засади державної політики щодо розвитку англійської мови у вищій освіті» у пленарному засіданні № 3 «Англійська мова та мобільність як інструмент модернізації вищої освіти та європейської інтеграції України». Зібрані безпосередньо в аудиторії відгуки близько 300 представників університетів України продемонстрували, що більшість опитаних (75%) готові до запропонованих змін, серед меншості є й такі, що готові частково.

Колектив кафедри іноземних мов для природничих факультетів та О.І. Манютіна особисто, дякує за неперевершений досвід та плідну співпрацю з талановитим колективом активних реформаторів освіти в Україні.

З матеріалами конференції можна ознайомитись тут: https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=32681

З 16.10 по 19.10.2019 викладачі кафедри іноземних мов для природничих факультетів Козубська С.В., Мудра О.В. та Тоненчук Т.В. пройшли підвищення кваліфікації (з отриманням відповідних сертифікатів), взявши участь у тренінгах Кампусу з командної роботи та комунікації від ГО ‘Вище’ у партнерстві з Британською Радою в Україні, які проходили у ЧернівецькомунаціональномууніверситетііменіЮріяФедьковича.

47 учасників з різних куточків України долучилися до тренінгів, спрямованих на здобуття актуальних навичок 21 століття – організації роботи в команді, її модерації та фасилітації.

Тренери-професіонали надали корисні поради для налагодження ефективної комунікації, глибшого розуміння формування і розвитку команди, уміння давати«feedback».

Викладачі ознайомилися із моделями вирішення конфлікту, складовими, які забезпечують результативність, оцінювання роботи команди, стилями   навчання. Також було розглянуто багато інших питань пов’язаних ізорганізацією роботи в команді на заняттях з іноземної мови, здобуто практичні навички для організації навчання на основі компетентностей.

У складі української делегації 16-17 жовтня у м. Ташкент (Узбекистан) велику честь взяти участь у роботі конференції «Роль англійської мови у вищій освіті і її вплив на можливості працевлаштування випускників» мала завідувачка кафедри іноземних мов для природничих факультетів доцент Манютіна О.І.

Бездоганно організована насичена програма включала презентації, панельні дискусії, зустрічі, брифінги, інтерв’ю, відвідування провідних вищих навчальних закладів України, безцінне спілкування з фахівцями галузі.

Створення міжнародної платформи для обговорення важливих аспектів ролі англійської мови у сучасному світі, питань вивчення та викладання англійської мови та англійською мовою у вищих навчальних закладах є надзвичайно актуальним і безумовно сприятиме розширенню можливостей працевлаштування майбутніх фахівців.  Реалізація можливостей професійного розвитку викладачів англійської мови за професійним спрямуванням та фахових дисциплін англійською мовою у рамках створення  як інституціональної так й національної  програми розвитку ЕМІ має сильні і слабкі сторони, але безперечно є всесвітньою тенденцією. Можна з впевненістю констатувати, що великий об’єм роботи з EMI в навчальному процесі, із забезпечення якості викладання, змісту дисциплін, професійності викладачів неможливий без спільних зусиль всіх стейкголдерів. Проте, враження від злагодженої роботи надійної команди неймовірних фахівців на міжнародному форумі вселяють віру у майбутнє.

Наприкінці вересня 2019 р. British Council Ukrainе і IATEFL Ukraine започаткували новий проект, до якого були запрошені долучитися університети Дніпра, Умані та Чернівців.

24 – 26 жовтня 2019 представники ЧНУ ім. Ю. Федьковича та освітяни міста, завідувачка кафедри іноземних мов для природничих факультетів доц. Манютіна О.І.,  заступник декана з міжнародних відносин факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Струк А.Я., доц., к.п.н. Мартинюк В.А.  взяли участь у настановчому тренінгу для фасилітаторів регіональних освітніх хабів на базі НТУ «Дніпровська політехніка» у м. Дніпро – Learning Hubs: Developing Regional Communities of IATEFL Ukraine. Метою заходу президент IATEFL Ukraine  Ольга Павленко визначила: підготовку фахівців для створення та розбудови регіональних освітніх хабів на базі закладів освіти для того, щоб залучити молодь до англомовного середовища, допомагати у набутті впевненості у спілкуванні англійською мовою, сприяти отриманню нових знань та розвитку критичного мислення, умінь ефективної комунікації, презентації, ведення діалогу, участі у дебатах тощо;  створення сучасного середовища для спілкування педагогічних та науково-педагогічних працівників англійською мовою задля підвищення їх професійної майстерності, обміну досвідом, роботою над спільними проектами, міждисциплінарними дослідженнями тощо. Насичений тренінг під керівництвом і за участі кращих тренерів Британської ради в Україні, безцінне спілкування з колегами – провідними спеціалістами галузі, гостинна й дружня атмосфера заходу сприяли результативній роботі.

У результаті активного творчого процесу протягом кількох днів світ побачила нова інициатива – створення English Friendly Environment Booster, регіонального освітнього хабу. Враховуючи багаторічну плідну співпрацю нашого університету, факультету іноземних мов та кафедри іноземних мов для природничих факультетів, зокрема із професійними спільнотами та організаціями важливо продовжити роботу нашого університету – регіонального центру науки, освіти і культури у цій царині. Всі ці та інші кроки у комплексі сприятимуть удосконаленню викладання і вивчення англійської в наших структурних підрозділах.

 

 

   

Захід, що відбувся 14 листопада 2019 можна сміливо назвати ознакою прагнення університетської спільноти до змін форматів, підходів та методів у викладанні та навчанні, доказом реалізації стратегічних планів нашого університету розвивати й підтримувати іноземні мови, англійську зокрема, відкривати нові можливості для професійного і особистісного розвитку.

Колектив факультету іноземних мов намагається оперативно реагувати на ініціативи і рекомендації Міністерства освіти і науки України, керівництва університету, тому робоча група факультету іноземних мов на початку цього навчального року обговорила «Концептуальні засади державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти», представила план дій для розробки «Концепції вивчення іноземних мов в ЧНУ». Також деканкою, проф. Осовською І.М запропоновано кілька наріжних питань з удосконалення вивчення, викладання та використання англійської мови в університеті до розгляду Вченої ради факультету. Серед  пунктів є запровадження нових курсів для зацікавлених всіх рівнів в Лінгвістичному центрі, підготовка студентів до іспитів, створення і підтримка спільноти викладачів які викладають/викладатимуть фахові дисципліни англійською мовою, обговорення нових можливостей для підвищення кваліфікації викладачів різних освітніх закладів. Розвиватиметься співпраця колективу кафедри іноземних мов для природничих факультетів з оновленою громадською організацією “Українське відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної” (IATEFL Ukraine) та іншими.

Саме тому ректор ЧНУ ім. Ю. Федьковича проф. Петришин Р.І підтримав запрошення президента IATEFL Ukraine Ольги Павленко до подальшої співпраці й участі  університету в новому спільному з Британською Радою проекті “Сприяння розвитку регіональних англомовних професійних спільнот в Україні”.

14 листопада 2019 р. на відкриття регіонального освітнього хабу, центру активності, місця проведення зустрічей  для всіх зацікавлених в удосконаленні вивчення, викладання та використання англійської мови, завітали студенти, магістранти, аспіранти, викладачі, провідні освітяни міста, з вітальним словом виступили представники Cambridge Assessment Club з м. Києва, керівники факультету та університету. Програма заходу складалася з презентації  «Starting up a successful regional learning hub for educational institutions» О.І. Манютіної,  докладним описом ідеї, визначенням особливостей роботи хабу  в ЧНУ, аналізом можливих стратегій розвитку, планом на найближче майбутнє.  Учасники активно скористалися можливістю поставити  свої питання доповідачу, надіслати відповіді, в он-лайн режимі проголосувати, долучитися до обговорення перспектив і небезпек ініціативи, взяти участь в дискусії за технологією фішбоул (акваріум). Численні пропозиції і рекомендації шановних учасників стали чудовим підсумком дискусії і фідбеком для презентації. Не менш цінним виявилася й третя частина заходу – мікротренінг від Cambridge Assessment Club, якій представляла директор, Надія Приступа і тренер Юлія Шинкарук. Урізноманітнення форм само удосконалення фахівця, платформ для обговорення проблем і перспектив англійської мови на різних етапах підготовки учня, студента, фахівця безумовно сприятиме її розвитку, насамперед у сфері вищої освіти.

                                                                                                                                                                                              

З ініціативи колективу кафедри іноземних мов для природничих факультетів, за підтримки ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Романа Петришина, першого проректора Василя Балуха, деканки факультету іноземних мов Ірини Осовської, навчально-методичної ради університету (засідання від 5.12.2019) розпочав роботу науково-методичний семінар-практикум «Загальна теорія і методика викладання фахових дисциплін англійською мовою». Перший англійськомовний воркшоп «Мовна політика і практика: поняття «Викладання фахових дисциплін англійською мовою. Проблеми впровадження»  відбувся 29 січня 2020 року. Програма заходу складалася з роботи двох паралельних секцій під керівництвом працівників кафедри іноземних мов для природничих факультетів, а саме, завідувачки кафедри Олени Манютіної, асистентки Світлани Козубської, асистентки, кандидатки філологічних наук Тетяни Тоненчук, асистентки, кандидатки педагогічних наук Олени Мудрої. 38 учасників отримали можливість протягом 8 академічних годин  удосконалювати іншомовну комунікативну компетенцію, педагогічну майстерність та обговорити актуальні питання для викладачів ЕМІ. Завідувачі кафедр, доценти, асистенти ЧНУ ім. Ю. Федьковича  активно долучилися до виконання запропонованих завдань, якими передбачалося практичне застосуванням елементів тренінгу, інтерактивної лекції, окремих етапів організаційно-діяльнісної ігри з постановкою і проектуванням проблем за тематикою воркшопу, робота в групах. Представники Інститутів і факультетів нашого університету поліпшили навички застосування групової роботи на практичних заняттях, лекціях, інших форм роботи зі студентами, які обертатимуть навчання в нашому університеті за програмами англійською мовою.

Висловлюємо щиру вдячність колективу відділу «Комп’ютерних технологій», керівництву Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук і особливо завідувачу кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Сергію Остапову за всебічне сприяння у проведенні заходу.

 

21 лютого 2020 року відбувся ІІ науково-методичний семінар-практикум із серії «Алгоритм підготовки до викладання фахових дисциплін англійською мовою» під керівництвом завідувачки кафедри іноземних мов для природничих факультетів Олени Манютіної. Цього разу 4 годинна програма заходу складалася із різноманітних видів інтерактивних завдань, спрямованих на визначення та обговорення актуальної проблематики забезпечення якості підготовки, організації та методів навчання студентів англійською мовою, розвитку ключових компетентностей майбутніх фахівців, вимог до викладачів ЕМІ та ESP. Більше 30 учасників активно залучилися до продуктивної дискусії щодо основних критеріїв ефективної лекції та інших сучасних ефективних методів навчання.

У перші дні карантину та ізоляції, спричинених COVID-19,  відбулася одна з чергових визначних подій у ствердженні  проекту «Концептуальних засади державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти» на національному рівні – дводенний семінар-практикум з розробки інструментів та рекомендацій втілення основних засад документу у м. Київ з 12 по 13 березня 2020 р,  організований Британською Радою в партнерстві з Міністерством освіти та науки України. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича представляли завідувачі кафедр, доценти Олена Манютіна та Юрій Халавка. Метою заходу було не лише детально ознайомити університети з Концептуальними засадами, роз’яснити окремі положення та сфери відповідальності різних структур, обговорити та напрацювати інструменти, спланувати розробку рекомендацій, але й поділитися власними здобутками в імплементації державної політики щодо англійської мови в університеті.

Першим з вітальним словом в ошатній Залі колегії МОНУ виступив заступник міністра освіти і науки України Єгор Стадний. Він визначив стратегічні цілі МОН щодо реформування вищої освіти, висвітлив роль МОН та закладів вищої освіти у розвитку англійської мови та реалізації Концептуальних засад. Англійська як мова навчання та викладання потрібує, за словами п. Стадного, зміни ставлення та усвідомлення усіма прихильниками європейського шляху України. Нам потрібно подбати про створення належних умов для вивчення англійської мови у вищий школі для викладачів та студентів з метою стимулювання підвищення рівня володіння англійською мовою, запропонував уважно ставитись до обговорення проблем кафедр іноземних мов та їхніх пропозицій, так само як і навантаження викладачів цих кафедр на рівні університету, заохотив присутніх до створення на всіх рівнях умов для подолання основної проблеми – «страху говоріння» серед науковців та студентів. «Це повинно стати справою всіх – університет повинен публічно заявити про готовність стати двомовним, а МОН – запропонувати свої інструменти для стимулювання підвищення РВМ у ЗВО. Заохочення розвитку викладацької майстерності повинно бути складовою частиною кадрової політики університету. Англійська мова – справа всього університету, а не окремих кадрів» – наголосив заступник міністра.

Огляд Концептуальних засад, плани та заходи МОН, пов’язані із втіленням Концептуальних засад представив Олег Шаров, Генеральний Директор директорату вищої освіти та освіти дорослих, чию естафету у своєму виступі підтримала Марина Мруга, державний експерт Директорату, модератор заходу. Після перерви, яка продовжила активний діалог фахівців з актуальних питань імплементації концепції розвитку англійської мови в ЗВО України, модератор запросила всіх до представлення та обговорення презентацій від ЗВО щодо їх досвіду впровадження політики на даному етапі. Передбачалося, що кожна делегація спробує дати відповіді на наступні запитання:

 • Саме в якій сфері (викладання фахової дисципліни англійською мовою (EMI), викладання англійської мови) відбулися позитивні зміни  завдяки проекту “English for Universities” ?
 • Які результати або досягнення завдяки позитивним змінам можна вже оцінити/побачити?
 • Які дисципліни викладаються  англійською мовою у Вашому закладі?
 • Які найближчі перспективи щодо відкриття  англомовних програм?
 • Що  заплановано/необхідно зробити  Вашому ЗВО для розвитку викладання фахових дисциплін англійською мовою у Вашому закладі?
 • Яка роль та як Ви бачите цю роль кафедри іноземних мов та викладачів англійської мови у розвитку підтримки EMI у Вашому закладі?
 • Яка роль кафедри у підготовці  українських/не англомовних  студентів до слухання лекцій англійською мовою?
 • Яку саме роль відграє кафедра у підготовці викладачів фахових дисциплін до викладання англійською  мови?

Внеском в інтернаціоналізацію ЧНУ вважаємо участь нашого університету і колективу кафедри іноземних мов для природничих факультетів, зокрема, в проекті Британської ради в Україні «Англійська мова для університетів» за результатами якого зроблені відчутні кроки у бік прогресивного ставлення до необхідності змін і підвищення мовної компетентності студентів, магістрантів, викладачів. Ініціатива тоді ректора проф. Мельничука С.В. уможливила участь університетської спільноти, колективів кафедри іноземних мов для природничих факультетів, кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів, кафедри англійської мови в унікальному багатофазовому проекті з 2015 по 2019 рр. Результатами участі університету у проєктах Британської Ради в Україні стало запровадження уніфікованої програми з англійської мови за професійним спрямуванням, активізація міжнародної діяльності КІМПФ та факультетів, запровадження систематичного оцінювання РВМ для викладачів, студентів та всіх охочих за допомогою Aptis – багаторівневого та гнучкого тесту з англійської мови від Британської Ради в Лінгвістичному Центрі ЧНУ. Виконано план заходів ЧНУ на період участі у проекті “Англійська мова для університетів”, за 2015-2020:

Університетський рівень:

 • Розроблено та упроваджено в навчальний процес КІМПФ уніфіковану робочу програму з ІМПС
 • Регулярно організовуваються робочі зустрічі і консультації між викладачами англійської мови та викладачами фахових дисциплін для вдосконалення змісту навчання англійській мові за професійним спрямуванням
 • Надаються консультації студентам, магістрантам, аспірантам для участі у наукових конференціях, програмах академічного обміну, консультації з написання доповідей (тез) у рамках виконання завдань робочої програми з англійської мови професійного спрямування, фахової англійської мови та ін. Здійснюється підготовка аспірантів до опублікування результатів наукового дослідження у рамках підсумкового оцінювання результатів навчання за програмою курсу «Академічне письмо та риторика іншомовного спілкування»
 • Було створено робочу групу для вивчення та впровадження стратегії розвитку англійської мови в ЧНУ ім. Ю. Федьковича, рекомендацій Британської Ради (Род Болайто, Ричард  Вест «Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англійської мови») та ін.
 • Працюємо над вдосконаленням володіння англійською мовою викладачами фахових дисциплін до рівня В2 (природничі науки), С1 (гуманітарні науки) у співпраці з викладачами кафедри іноземних мов для природничих

Кафедральний рівень

 • Збільшення кількості годин з ІМПС для студентів 1-2 курсу І рівня вищої освіти (бакалаврського), необхідних для досягнення рівня В2
 • Розробка пропозицій щодо стратегії розвитку англійської мови в Чернівецькому національному університет ім. Юрія Федьковича у 2017-2018 н.р. та 2019 р.
 • Запровадження курсу з англійської мови за професійним спрямуванням з 1 по 8 семестр для студентів всіх спеціальностей І рівня вищої освіти (бакалаврського)
 • Запровадження комунікативного курсу з англійської мови для студентів ІІ рівня вищої освіти (магістерського)
 • Розробка нового комунікативного курсу для аспірантів (окрім спеціальності «Філологія»)

Заходи з покращення  РВМ

Ініціатива Британської ради з реєстрації на пробний безкоштовний курс “English Pathways” підтримана учасниками від ЧНУ ім. Ю. Федьковича:

 • Студентами (217 (КІМПФ) + 232 (КІМГФ)), аспірантами, викладачами фахових дисциплін
2018 – 2019 н.р 2019-2020
за програмою підготовки І (бакалаврського) рівня вищої освіти

 Англійська мова за професійним спрямуванням далі – АМПС (Загальна англійська

(1 семестр) +  АМПС (2, 3 семестр))

6 кредитів, 180 академічних годин

3 факультети,  2 Інститути (49 спеціальностей)

•       Професійна англійська мова

(5 семестр)3 кредити, 90 академічних годин

3 факультети,  2 Інститути (21 спеціальність)

Професійна англійська / АМПС

(8 семестр)2 кредити, 60 академічних годин

3 факультети,  2 Інститути (49 спеціальностей)

 

за програмою підготовки І (бакалаврського) рівня вищої освіти

 Англійська мова за професійним спрямуванням далі – АМПС (Загальна англійська

(1 семестр, 1 модуль) +  АМПС (1 ,2, 3 семестр))

6 кредитів, 180 академічних годин

3 факультети,  2 Інститути (49 спеціальностей на КІМПФ, ВСІ)

Професійна англійська мова за вибором студентів

(4 або 5 семестр)3 кредити, 90 академічних годин

3 факультети,  2

Професійна англійська / АМПС

(8 семестр)2 кредити, 60 академічних годин

3 факультети,  2 Інститути (49 спеціальностей КІМПФ +ВСІ )

 

за програмою підготовки ІІ (магістерського) рівня вищої освіти

Основи наукової комунікації англійською мовою (у варіантах) (1 семестр (9 або 10)) –

У середньому по університету:

3 кредити, 90 академічних годин

2 факультети, 2 Інститути (12 спеціальностей)

за програмою підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософі: Академічне письмо та риторика іншомовного спілкування – 120 годин, 1 семестр

 

————————————-

Результат удосконалення методики викладання іноземних мов на різних рівнях втілився створенням програми для Курсу “Академічне письмо та риторика іншомовного спілкування” КІМПФ 2018: після представлення екзаменаційних презентацій у рамках курсу 2016-2017 н.р.  6 аспірантів взяли участь у Міжнародній науковій конференції  у Сучаві. У 2018 – 4 з цих аспірантів успішно склали APTIS. Отже, ми колективно дбаємо про забезпечення тяглості знань за допомогою схеми: студент 2 к з результатом іспиту з ІМПС 80-100 Ø реферативна група при ЛЦ Ø захист дипломної/магістерської англійською Ø аспірант

Робоча програма з АМПС, розроблена групою у складі завідувачів кафедри 16 університетів, експертів та методистів Британської Ради у рамках проекту “Англійська мова для університетів”, затверджена фокус групою факультету іноземних мов,  представниками 2 інститутів та 3 факультетів та Методичною радою університету, за результатом її впровадження оновлено: 36 НМКЗД  з англійської та німецької (!) мови для 49 спеціальностей, створено нові курси дисциплін. Роль КІМПФ у проекті полягала у розробці плану дій, пропозицій щодо розвитку англійської мови, розширення та створення нових платформ для обговорення актуальних питань розвитку англійської мови в університеті, організація постійного діалогу на всіх рівнях, регулярна колаборація для залучення університетської спільноти до всіх згаданих у пропозиціях заходів – це окрім курсів при  ЛЦ з наявних уже механізмів, які починалися як ініціатива: створення регіонального англійськомовного хабу, запровадження семінару та розробка програми підвищення кваліфікації для викладачів фахових дисциплін англійською мовою.

Після презентацій учасники обговорили основні напрями «Концептуальних засад…» та сфер відповідальності університетів та викладачів, приділили увагу визначенню проблем, що перешкоджають належному розвитку англійської мови у сфері вищої освіти, та запропонували шляхи їх усунення. Обговорення в групах, напрацювання інструментів, шляхи втілення положень документу продовжили обговорювати до самого вечора під керівництвом Жанни Севастьянової, керівника проектів з англійської мови Британської Ради.

Другий день семінару присвятили презентації інструментів, обговоренню пропозицій та доповнень до документу. Активна та продуктивна робота в групах лідерів проекту (від ЧНУ – Олена Манютіна), викладачів фахових дисциплін англійською мовою (наш університет гідно представив Юрій Халавка) та викладачів англійської мови за професійним спрямуванням втілилась у попередньому варіанті документу, який буде представлений на розгляд академічної спільноти. Наприкінці зустрічі обговорили, розробили та затвердили план подальших дій, узгодили формат роботи в умовах карантину, розподілили обов’язки. У заключному вітальному слові Жанна Севастьянова побажала всім успіхів та натхнення у наступному етапі роботи: зворотній зв’язок зі стейкхолдерами, коментарі та пропозиції до документу, оформлення остаточного варіанту рекомендацій для університетів. Наступна зустріч запланована у дистанційному форматі, відбудеться наприкінці квітня 2020.

23 квітня 2020 року Британська Рада організувала та успішно зібрала понад 18 учасників з метою обговорення попередніх результатів розробки методичних рекомендацій для «Концептуальних засад державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти». Усвідомлення важливості знання англійської мови для розширення освітніх та професійних контактів студентів, підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців на національному та міжнародному рівнях не дозволяє провідним університетам країни залишатись осторонь грандіозного проекту Британської Ради та МОН України. Державна політика щодо англійської мови фокусується на викладанні англійської мови професійного спрямування, викладанні фахових дисциплін англійською мовою, розробці та впровадженні освітніх програм англійською мовою для іноземних, і не тільки, студентів. Після дводенного семінару з розробки інструментів та рекомендацій втілення «Концептуальних засад державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освти» 12-13 березня 2020 р. учасники  розробили рекомендації щодо викладння англійської мови у ЗВО, напрацювали інструменти втілення рекомендацій. Наразі до обговорення політики та інструментів її імплементації активно залучені студенти, аспіранти, викладачі, роботодавці та інші сторони, зацікавлені у розвитку та удосконаленні англійської мови у вищих навчальних закладах України. Від Чернівецького національного університету участь у заході взяла член «команди управлінців» Олена Манютіна.

  

ReportOnCooperationWithBritishCouncil

AppendicesTablesforReport-2

Comments are closed