Навчальні посібники та конспекти лекцій

Інформація станом на 07.08.2023 року

 2023

Academic and Business Communication for IT Students: навч.-метод. посіб. / уклад.: Т.В. Тоненчук. Чернівці, 2023. 98 с. (посібник в електронному форматі)

2022

Advanced English for Mathematicians. Навчальний посібник з англійської мови для студентів 3-4 курсів математичного факультету / уклад.: Н.В. Цинтар, Т. В. Тоненчук. Чернівці, 2022. 175 с. (посібник в електронному форматі)

Business English. Ділова англійська мова: навчальний посібник / упорядн. О.В. Мудра, Н.В. Цинтар. Чернівці, 2022. 184 с. (посібник в електронному форматі)

Basic English for Mathematicians. Навчальний посібник з англійської мови для студентів 1-2 курсів математичного факультету / уклад. Н.В. Цинтар, О. В. Мудра. Чернівці, 2022. 234 с. (посібник в електронному форматі)

2021

Шенько М.М. Deutsch für Mathe Studenten: навчальний посібник з німецької мови для студентів факультету математики та інформатики / уклад.: М.М. Шенько. Чернівці, 2021. 121 С. (посібник в електронній формі)

2020

Венкель Т.В. Англійська мова професійного спрямування. Кібербезпека: Загрози, проблеми, захист: Укл: Венкель Т.В. – Вид. 2-ге, перероблене, доповнене. – Чернівці, 2020. – 102 С. (посібник в електронній формі)

Венкель О.В., Венкель Т.В., Манютіна О.В. English for Computer Science Students (Part 1 Hardware; Part 2 Software):  Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів відділу комп’ютерних технологій. Навчальний посібник для студентів комп’ютерних спеціальностей вищих навчальних закладів / Укл.: Венкель О.В., Венкель Т.В., Манютіна О.В. – Чернівці, 2020. – 113 с.

2019

2018

Венкель Т.В., Ніжнік Л.І. Англійська мова за професійним спрямуванням. Кібербезпека: загрози, проблеми, захист. Частина 1 / Навчальний посібник для студентів 2 курсу, спеціальність «Кібербезпека». – 2018 р. – 85 с. (електронний ресурс)

2017

2016

Баланюк С.С.  English for Ecology Students. Навчальний посібник для студентів спеціальності “Екологія”. /        С. С. Баланюк. –  Чернівці: Технодрук. – 2016. – 104 с.

Бортник С. Б. Geography Studies: Навчальний посібник / Бортник С.Б., Коропецька О.В., Яремчук О.В. – Чернівці: Золоті литаври,2016. – 196 с.

2015

Баланюк С. С. Electrical Engineering and Electronics. Електротехніка та електроніка /  С. С. Баланюк. — Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2015. – 128 c.

Манютіна О. І. Hospitality and Tourism / Гостинність та туризм: посібн. [для студ. вищ. навч. закл.]  /                     О. І. Манютіна,  О. Д. Данилович. – Чернівці : Золоті Литаври, 2015. –  188 c.

Щербань Н. П. Практичні завдання, контрольні роботи і тести з німецької мови. Навчальний посібник /            Н. П. Щербань. – Чернівці: ЧНУ. – 2015. – 136 c.

2014

Баланюк С. С. Physics and Engineering. Навчальний посібник з англійської мови для студентів фізико-технічних спеціальностей / Баланюк С. С. – Чернівці: Книги – XXI, 2014. – 146 c.

Берека С. В. Англійська для філологів. Посібник для розвитку мовлення студентів філологічного факультету /  С. В. Берека. — Родовід, 2014.

Венкель О. В. Писемне мовлення. Навчальний посібник для студентів першого курсу /  О. В. Венкель,           О. Є.Вуєк. – Чернівці, 2014. – 124 c.

2013

Баланюк С. С. English for Physicists. Англійська мова для студентів фізико-технічних спеціальностей /             С. С. Баланюк . – Чернівці: Родовід, 2013. –160 c.

Баланюк С. С. Speaking English. Посібник для розвитку мовлення / С. С. Баланюк. — Чернівці: Родовід, 2013. – 144.

Бортник С. Б., Коропецька О. І., Стрельнікова О. В. Geography Studies Навчальний посібник / С. Б. Бортник, О. І. Коропецька, О. В. Стрельнікова. — Чернівці: Золоті литаври, 2013.– 196 c.

Венкель Т. В. Англійська мова професійного спрямування. Інженерна справа і технології. Навч. посібник для студентів інженерних і технічних вищих навчальних закладів / Т. В. Венкель. – Чернівці, Видавничий дім «РОДОВІД», 2013. – 236 c.

Манютіна О. І. Вибрані фахові тексти для студентів географічних факультетів / О. І. Манютіна, Т. В. Яценко. — Чернівці: Золоті литаври, 2013. –  160 c.

Ніжнік Л. І. Англійська мова для студентів комп’ютерних спеціальностей: навчальний посібник / Л. І. Ніжнік. – Чернівці, 2013. – 188 c.

Поведа Т. П. Організація та менеджмент індустрії гостинності. Готельний бізнес / Т. П. Повела. – Чернівці, 2013. – 108 c.

2012

Баланюк С. С. Physics and Modern Technologies. Посібник з англійської мови для студентів фізичних спеціальностей / С. С. Баланюк.—  Чернівці: Книги – XXI, 2012. – 140 c.

Баланюк С. С. Biology in English. Посібник з англійської мови для студентів біологічних спеціальностей /          С. С. Баланюк. — Чернівці: Золоті литаври, 2012. – 112 c.

Венкель Т. В. Англійська мова для професійного спрямування. Практичний курс перекладу. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Укл. Т. В. Венкель, О. І Манютіна. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2012. – 148 c.

Коропецька О. І. Geography studies: Навчальний посібник / С. Б. Бортник, О. І. Коропецька,                           О. В. Стрельнікова.  — Чернівці: Золоті литаври, 2012. —  230 c.

Кшевецький В. С Порівняльне літературознавство: навчально-методичний посібник / В. С. Кшевецький. — Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д. Г., 2012. – 140 c.

Лабовкіна Г. А. Займенники і прислівники у німецькій мові : навчальний посібник / Укл.: Г.А. Лабовкіна, М.М. Шенько. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2012. – 176 c.

Лабовкіна Г. А. Іменник у німецькій мові. Навч. пос / Г. А. Лабовеіна,  М. М. Шенько. — Чернівці: ЧНУ, 2012. – 186 c.

Лабовкіна Г. А. Прийменники в німецькій мові / Г. А. Лабовкіна, К. Ю. Сидоряк. — Чернівці: ЧНУ. 2012. –          184 c.

Лабовкіна Г. А. Граматика англійської мови в текстах /  Г. А. Лабовкіна, І. І. Паров’як. — Чернівці : ЧНУ. 2012 –        192 c.

Манютіна О. І. Вибрані фахові тексти для студентів географічних факультетів: посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т. В. Яценко, О. І. Манютіна. – Чернівці : Золоті літаври, 2012. – 162 c.

Манютіна О. І. Гостинність та туризм: посібн. [для студ. вищ. навч. закл.]   / О. І. Манютіна,  О. Д. Данилович. – Чернівці : Золоті Литаври, 2012. –  186 с.

2011

Баланюк С. С. Ecology Today. Англійська мова для студентів-екологів, біологічного, географічного та хімічного факультетів / С. С. Баланюк. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2011. – 132 c.

Баланюк С. С. Physics in English. Посібник з англійської мови для студентів фізичних спеціальностей /              С. С. Баланюк . — Чернівці: Книги – XXI, 2011. – 152 c.

Баланюк С. С. English for Biology Students. Посібник з англійської мови для студентів біологічних спеціальностей  / С. С. Баланюк. — Чернівці: Книги – XXI, 2011. – 120 c.

Баланюк С. С. Physics and Innovative Technologies. Навчальний посібник для фізиків старших курсів університетів / С. С. Баланюк Укл. С.С. Баланюк. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2011. – 142 c.

Венкель Т. В. Англійська мова для студентів вищих навчальних закладів  Част. 1. / Т. В. Венкель.  – Чернівці: Книги – ХХІ, 2011. – 220 c.

Венкель Т. В. Англійська мова. Граматика і лексика з вправами для студентів немовних факультетів вищих навчальних закладів. Частина 2. / Т. В. Венкель – Чернівці: Книги – ХХІ, 2011. – 116 c.

Венкель Т. В. English for Specific purposes. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Укл. Венкель Т.В. – Чернівці, 2011. –  120 c.

Венкель Т. В. Англійська мова для професійного спілкування. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. В. Венкель / Укл. Венкель Т.В. – Чернівці, 2011. – 120 c.

2010

Бойко Т. О. Chemistry Is My Speciality. Навчальний посібник / Т. О. Бойко. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. –             112 c.

Манютіна О. І. Туризм в Україні. Навчальний посібник для студентів географічного факультету /                    О. І. Манютіна. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. –  124 с.

Манютіна О. І. Туристичний глосарій / укл.: О. І. Манютіна, Л. В. Рогова. – Чернівці : Книги – XXI, 2010. – 52 с.

2009

Бачинський Я. В Rund um die Welt. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Я. В. Бачинський, Г. А. Лабовкіна // . – Вид.2. — Чернівці: Рута, 2009. – 272 c. (Гриф МОН України, лист 14/18 Г2673 від 15.12.2008)

Comments are closed