Реферативні групи

Форма навчання: денна.

Термін навчання 3 – 3,5 роки, з 2-го по 5-й курс, тобто з 4/5 по 10 семестри.

Обсяг навантаження – 240 год.

Кількість слухачів у групі – 8-10.

Практичні заняття проводять викладачі факультету іноземних мов ЧНУ відповідно до навчальних програм, планів і розкладу занять на умовах погодинної оплати праці.

Слухачі реферативних груп, які успішно засвоїли програму (240 практичних годин), виконали усно та письмово необхідний обсяг перекладів з фахової літератури, склали всі заліки та підсумковий іспит на «відмінно» чи «добре», отримують посвідчення відповідного зразка, в якому вказується поглиблене вивчення курсу перекладу текстів з відповідної спеціальності, загальна кількість годин, оцінка з підсумкового іспиту.

Слухачі реферативних груп, які мають здібності до наукових досліджень і володіють іноземною мовою на належному рівні (В2), за власним бажанням та рекомендацією ЛЦ, можуть захищати магістерську або дипломну роботу (дипломний проект) іноземною мовою. Вони звільняються від іспиту. Про захист магістерської роботи іноземною мовою робиться відповідний запис в додатку до диплому магістра.

Comments are closed