Докладно

 

Звіт про міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво кафедри іноземних мов для природничих факультетів за 2019-2020 н.р.

Викладачі КІМПФ активно залучаються до виконання завдань науково-дослідної тематики кафедр та інститутів ЧНУ, співпрацюють із фахівцями та студентами різних факультетів, розвивають міжнародні контакти з університетами Арменії, Узбекистану, Румунії, Польщі, Канади, Китаю та Кореї, підтримують традиції співробітництва з НТУ «Дніпровська політехніка», «Львівська політехніка», ДонНУ ім. В. Стуса, КПІ ім. І. Сікорського, іншими університетами Полтави, Києва, Одеси, Тернополя, Ужгорода та ін. Зокрема, цього року доцент Венкель Т. В. подала до друку 3 публікації у співавторстві із колегами з університету Koньянг, Koрея присвячені характеристикам спотворень в електро-голографічному зображенні. Асистент кафедри Боцвінок Л.М. впродовж 2018-2019 р. є відповідальним за організацію листування нашого університету з трьома університетами Китаю.

Налагоджена активна співпраця кафедри іноземних мов для природничих факультетів з Британсьскою Радою в Україні. У 2018-2019 рр. колектив кафедри ІМдПФ та завідувачка кафедри доцент Манютіна О.І., зокрема, взяли активну участь у підготовці і проведенні досліджень для презентації результатів проекту Британської  Ради «Англійська мова для університетів», ініційованого і підтриманого Міністерством освіти і науки України у 2014 році.

Доцент Манютіна О. І. увійшла до складу групи з 23 представників ЗВІ України, МОНУ та британських фахівців, яка була створена за Наказом МОНУ № 597 від 26.04.2019 р. для визначення концептуальних засад державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти, а 10 травня та з 27 по 30 травня взяла участь у засіданнях робочої групи, у результаті роботи якої створено проект документу «Концептуальні засади державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти», затверджений на колегії МОНУ. Наприкінці липня 2019 р. документ оприлюднений, готуються громадські слухання, остаточний варіант заплановано оприлюднити в листопаді 2019 р. Документ є результатом багаторічної роботи, зокрема, нашого університету у проекті «Англійська мова для університетів». Завдяки й участі нашої кафедри здійснено аналіз стану викладання англійської мови в Україні, оцінка перспектив її розвитку, практично всі аспекти вивчення, викладання та використання англійської мови, визначені в роботах провідних фахівців Європейських університетів Рода Болайто, Ричарда Уеста, Саймона Борга. Робоча група факультету іноземних мов обговорила «Концептуальні засади», представлений план дій, для розробки «Концепції вивчення іноземних мов в ЧНУ» запропоновано кілька основних пунктів.

11 червня 2019 року на пленарному засіданні «Англійська мова як інструмент модернізації вищої освіти та Європейської інтеграції України» доц. Манютіна О. І. виступила модератором на Міжнародній конференції «Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні», яка проводилась в м. Київ (організатори – МОНУ, НАЗЯВО, Спілка ректорів ВНЗ України, Національний Еразмус+ офіс в Україні, Британська Рада в Україні, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, КНТЕУ) та отримала безпосередню схвальну реакцію представників ЗВІ України на пропозиції МОНУ щодо удосконалення вивчення, викладання та використання англійської мови в університетах.

Британська Рада в Україні проводить активну роботу в рамках освітніх програм і проектів, зокрема підтримує впровадження державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти. З метою обміну досвідом та обговорення ролі англійської мови у вищій освіті завідувачка кафедри іноземних мов для природничих факультетів доцент Манютіна О. І. мала велику честь взяти участь у програмі «Higher Education for Employability», а саме у роботі Міжнародній конференції «Роль англійської мови у вищій освіті та її вплив на можливості працевлаштування випускників» у складі української делегації від України 16-17 жовтня у м. Ташкент (Узбекистан).

Також доцент Манютіна О. І. взяла участь у проекті Британської ради в Україні та IATEFL Ukraine “Сприяння розвитку регіональних англомовних професійних спільнот в Україні”, а 24 – 26 жовтня 2019 –  в установчому тренінгу для фасилітаторів регіональних освітніх хабів у м. Дніпро.

Стажування науковців кафедри:

Доцент Венкель Т. В. пройшла міжнародне стажування в університеті Коньянг (Konyang) (м. Нонсан, Республіка Корея).

Асистент кафедри Боцвінок Л. М. брав участь у лютому 2018 р. в зимовій школі Британської ради та отримав сертифікат.

Асистент Козубська С. В. відвідала тренінг 35-hour Teacher Development Summer School від Британської Ради, м. Ірпінь 1-7 липня 2018 р. та тренінг Cambridge November Tour 2018 Developing Life Skills in the English Language Classroom Tips and Tricks in Preparing for Young Learners Exams, Чернівці, 7.11.2018 р. з отриманням відповідних сертифікатів.

К.ф.н. Тоненчук Т.В., асистенти Козубська С. В. та Мудра О. В. пройшли стажування як учасники Третього Кампусу програми «Розвиток викладання та навчання на основі компетентностей; командна робота» від ГО «ВИЩЕ» у партнерстві з Британською Радою в Україні, Pearson, МОН України з 16 по 19 жовтня 2019 з отриманням сертифікатів.

Асистент, к.ф.н. Маковійчук Л. В. взяла участь в роботі мовної школи, що проводилась на базі Сучавського університету Штефана чел Маре (27-30 травня 2019 р.).

Асистент Плегуца А.А. також підвищувала педагогічну майстерність, пройшовши стажування (підвищення кваліфікації) з 12.10.2018 по 12.11.2018 р. у Чернівецькому торгівельно-економічному інституті КНТУ на кафедрі соціально-гуманітарних наук та права, метою якого було ознайомлення з новітніми методами викладання іноземних мов.

Викладачі кафедри (доценти Венкель Т. В., Гіков Л. В., асистенти Козубська С. В., Бортник С. Б., Коваленко О. О., Боцвінок Л. М., Шенько М. М.) взяли участь у тренінгу від Cambridge Assessment Club «B2 First Exam Preparation», який відбувся 14.11.2019 р., а доцент Манютіна О. І. виступила на заході із доповіддю «Starting up a successful regional learning hub for educational institutions». 3 жовтня 2019 р. доцент Гіков Л. В. брав участь у лекції «Політика безпеки Швейцарії».

Викладачі кафедри є активними учасниками проведення різних конференцій та семінарів організованих на базі університету як учасники, організатори та перекладачі. Так, доцент Венкель Т. В. була членом організаційного комітету міжнародної наукової конференції «Кореляційна оптика 2019», що проходила 16-19 вересня 2019 р. на базі нашого університету та представила доповідь із друком  у збірнику матеріалів конференції. Асистент Козубська С. В. – співорганізатором Третього Кампусу тренінгу “Командна робота” від ГО “ВИЩЕ” у партнерстві з Британською Радою в Україні, Pearson,  МОН України з 16 по 19 жовтня   2019 р.

На ХІІ Міжнародній науковій конференції, присвяченій 65-річчю факультету іноземних мов «Актуальні проблеми романо – германської філології» (Чернівці, 10 травня 2019 р.)    доц. Манютіна О.І. виступила з доповіддю на пленарному засіданні «Визначення концептуальних засад інтернаціоналізації університету та стратегії щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти». Доцент Баланюк С. С. виступила керівником секції №1 «Семантичні дослідженні в мові» на XII Міжнародній науковій конференції «Актуальні питання романо-германської філології», присвяченій 65-річчю факультету іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 10 травня 2019 року та представила доповідь на тему «Семантичні властивості прикметників зі значенням «особливий» у сучасній англійській мові».

Асистент Козубська С. В. здійснювала усний переклад в межах Круглого столу – офіційної зустрічі наукової делегації з Університету Сучави та викладачів Інституту Фізико-технічних наук 13.11.2019 р. Також ас. Козубська С. В.  забезпечувала переклад на відкритті виставки “Чернівецькі сторінки творчості Аппельфельда та Семель”, яка відбувалось у Блакитній Залі ЧНУ імені Ю. Федьковича 20.09.2019 р.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у вебінарах присвячених як науково-методичним аспектам дослідження, вивчення та викладання мовних і мовленнєвих явищ та їх лінгвокультурних особливостей, так і питанням методики викладання дисциплін.

Comments are closed