Курси іноземних мов

Форма навчання: денна

Термін навчання; 1-2, або 3 роки.

Рівні навчання: початковий (А1, А2), середній (В1), вищий (В2, С1).

Обсяг навантаження: залежить від початкового рівня володіння мовою і кінцевої мети слухача, з розрахунку 90 (60) академічних годин на семестр.

Практичні заняття проводять викладачі факультету іноземних мов на умовах погодинної оплати праці відповідно до навчальних планів і розкладу занять; в групах 8-10 слухачів.

Слухачі, які засвоїли навчальну програму, виконали контрольні завдання, тести і склали підсумковий іспит, отримують посвідчення/сертифікат встановленого зразка, у якому вказуються загальна кількість годин, результат складання підсумкового іспиту та рівень володіння іноземною мовою.

Comments are closed