Історія

Сучасний рівень підготовки фахівця передбачає створення умов для розвитку мовної та мовленнєвої компетенцій і досягнення студентами рівня знань відповідно до вимог дипломованого спеціаліста. Загальною метою іншомовної підготовки, яку на сьогодні для всіх спеціальностей забезпечує кафедра іноземних мов для природничих факультетів, є практичне володіння мовою, досягнення студентом такого рівня знань, який сприятиме його інтеграції у мовне середовище та конкурентоздатності на ринку праці

Високопрофесійний та згуртований склад кафедри на чолі із завідуючою канд. філол. наук доц., І. Турчин розпочав свою діяльність у вересні далекого 1976 року. У грудні 1977 р. за наказом Міністерства вищої освіти УРСР кафедру визначено опорною для 12 ВНЗ західного регіону України. У межах наданих компетенцій виконувався широкий обсяг роботи, спрямованої на вдосконалення навчального процесу, контролю знань студентів, на створення методичного забезпечення кафедри. Згодом кафедра стала базою для проведення республіканської олімпіади з німецької та французької мови.

Враховуючи збільшення кількості студентів на неспеціальних факультетах у 1983 році кафедру було поділено на дві – кафедру іноземних мов для гуманітарних (завідуюча доц. І. Турчин) і кафедру іноземних мов для природничих факультетів (завідуюча доц. Н. Щербань). Починаючи з 1990 р. кафедра входила у різні структурні одиниці факультету, університету, згодом створені кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів (завідувач кафедри проф. Огуй О.Д.) та кафедра іноземних мов для природничих факультетів (завідувач кафедри проф. Кушнерик В.І.)

З 2012-2013 н.р. кафедру іноземних мов для природничих факультетів очолює к.ф.н., доц. Манютіна О.І. У 2015-2016 н.р. повний кадровий склад кафедри налічував 35 викладачів (13 перебували у соціальній відпустці по догляду за дитиною до 3-6 років), із них 11 кандидатів філологічних наук, 5 доцентів,  17 асистентів, 2 аспірантів. У 2017 р. повний кадровий склад кафедри за табелем –  36 співробітників (12 – у соцвідпустці, 1 викладач закінчує навчання в аспірантурі), обов’язки асистентів та доцентів виконує 23 викладачі. За 2015-2016 р.р. кадровий склад кафедри поповнений 5 кандидатами філологічних наук, усього на кафедрі у 2016-2017 н.р. викладання різних дисциплін забезпечують 5 доцентів та 18 асистентів (10 кандидатів філологічних наук). Співробітники кафедри викладають іноземні мови в Інституті фізико-технічних та комп’ютерних наук, Інституті біології, хімії та біоресурсів, на географічному факультеті, факультетах прикладної математики та інформатики, архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва ЧНУ денної і заочної форми навчання у 217 групах (всього 2250 студентів).

Колектив викладачів кафедри активно працює над навчально-методичними комплексами, типовими та робочими програмами, підготовкою підручників, методичних посібників, методрозробок, рекомендацій, тематичних словників. За останні п’ять років викладачами кафедри опубліковано: 4 підручники з грифом МОНУ, 35 посібників – із них 3 з грифом МОНУ, 24 методичні розробки. Коло наших наукових інтересів охоплює когнітивну лінгвістику, лінгвістику тексту, соціо- та гендерну лінгвістику, лексикологію, фразеологію та ін. За останні п’ять років викладачами кафедри опубліковано 161 статю та матеріали виспупів до конференцій (не враховуючи 2016 – 51); захищена 1 докторська дисертація (Кушнерик В.І.), 5 кандидатських дисертацій: Кушнерюк (Дрібнюк) В.Т., Ковалюк Ю.В., Маковійчук Л.В., Мельничук Н.О., Паров’як І.І., Тоненчук Т.В.; здобуто звання доцента – Манютіна О.І., Лопатюк О.В., Баланюк С.С.

Викладачі кафедри підтримують тісні зв’язки з базовими школами та гімназіями міста та області. Важливим питанням є поглиблення та розвиток міждисциплінарних зв’язків у навчально-методичній та науковій роботі з кафедрами природничих факультетів університету. Налагоджена співпраця з відповідними кафедрами провідних ВНЗ України: Київським національним лінгвістичним університетом, національними університетами Харкова, Одеси, Ужгорода, Тернополя, Івано-Франківська,  Київською філією інституту ім. Й.В.Гете (Німеччина).

  За 35 років діяльності кафедри було захищено 32 кандидатських і 5 докторських дисертацій.

Це викладачі: Турчин І.Л., Щербань Н.П., Денисенко С.Н., Романова Т.О., Кушнерик В.І., Огуй О.Д., Бурбак О.Ф., Лабовкіна Г.А., Івасюк О.Я., Гінка Б., Яцюк І., Гнатишена І.М., Мурадханян І.С., Семен Г.Я., Шевченко З.Б., Кантемір С.О., Олексишина Л.Г., Тимощук Н.П., Венкель Т.В., Вацеба Р.В., Король А.А., Лопатюк О.В., Манютіна О.І., Баланюк С.С., Бухінська Т.В., Кушнерюк (Дрібнюк) В.Т., Мельничук Н.О., Паров’як І.І., Тоненчук Т.В.

Доцентами без ступеня канд. філол. наук стали: Жовківський А.М., Бачинський Я.В.

Доктори: Кияк Т.Р., Денисенко С.Н., Огуй О.Д., Попович М.М., Козловський В.В., Кушнерик В.І.

Викладачами кафедри опубліковано 7 монографій, 27 підручників і посібників, велика кількість наукових статей, тез.                                     

  Коротка хронологія визначних подій

 

1976 рік Заснування кафедри іноземних мов; 16 викладачів (англійської, німецької та французької мови); 1 – лаборант
1977 рік Бюро науково – методичної комісії при Мінвузі УРСР визначило опорною кафедрою для 12 кафедр іноземних мов ВНЗ західного регіону.
1983 рік Загальну кафедру іноземних мов поділено на дві: кафедру іноземних мов для гуманітарних (14 викладачів) та кафедру іноземних мов для природничих факультетів (16 викладачів)
1990 рік Відбулося об’єднання двох кафедр у кафедру германських мов для неспеціальних факультетів (38 викладачів)
1994 рік Кафедру германських мов поділено на кафедру германських мов для гуманітарних (22викладачі) і кафедру германських мов для природничих факультетів (26 викладачі)
2001 рік Викладачі кафедри германських мов були приєднані відповідно до кафедри англійської, французької мови та кафедри германського, загального та порівняльного  мовознавства
2006 рік Практика роботи викладачів іноземних мов на неспеціальних факультетах показала, що найкращою структурою є поділ на кафедру іноземних мов для гуманітарних і кафедру іноземних мов для природничих факультетів, відповідно 24 і 25 викладачів

Видатні люди – вихідці з кафедри:

  1. Левицький Віктор Васильович доктор філол. наук., професор, редактор „Наукового вісника” ЧНУ з іноземної філології. Двічі людина року. Автор багатьох наукових праць.
  2. Погребенник Ярослава Михайлівна, доктор філол. наук., професор Київського Лінгвістичного університету.
  3. Кияк Тарас Романович, доктор філол. наук., професор Київського національного університету.
  4. Кірсанова Олена Іванівна, кандидат філол. наук., доцент; працює у Японському посольстві на Україні.
  5. Денисенко Софія Никифорівна, доктор філол. наук., професор Львівського лісового інституту.
  6. Кушнерик Володимир Іванович, доктор філол. наук., професор, завідувач кафедри германського та порівняльного мовознавства. Автор багатьох наукових праць.

Comments are closed