Колектив кафедри іноземних мов для природничих факультетів традиційно завершив 2016-2017 навчальний рік серією відкритих та показових практичних занять

Колектив кафедри іноземних мов для природничих факультетів традиційно завершив 2016-2017 навчальний рік серією відкритих та показових практичних занять. Доцент Баланюк С.С. продемонструвала високу педагогічну майстерність, традиційні та інноваційні методики формування у студентів вміння реалізувати комунікативні наміри за темою «Екологічна грамотність студента», створила академічну атмосферу, спонукала студентів до активної діяльності за допомогою лінгвістичного квесту, «мозкового штурму». Особлива увага була зосереджена на обґрунтуванні потреби формування вмінь і навичок володіння англійською мовою в реальному професійному житті.

Високопрофесійне, за оцінкою присутніх викладачів, практичне заняття доцент Венкель Т.В. присвятила складній фаховій тематиці Networking. Internet. Optical Fibre. З перших хвилин читко структуроване, динамічне, вибудуване методично грамотно заняття дозволило студентам зануритися у фахову англійську мову. Логічна композиція заняття передбачала активізацію фахової лексики, володіння якою у найдрібніших нюансах продемонструвала у співпраці із студентами викладач. Захоплення колег  викликала ступінь взаємопорозуміння, взаємопраці із студентами, професійна культура записів на дошці під час пояснення нового та повторення старого матеріалу, застосування різних діаграм, схем англійською мовою, визначення, порівняння та пояснення складаних термінів, як от reflection та refraction, структури оптоволокна, виконання завдань з акронімами (САТ – 5, РВХ, ІР – РВХ, наприклад) з докладним коментарем та поясненням доцента Венкель Т.В.

Методи, форми та прийоми, які використовують на практичних заняттях доценти Баланюк С.С. та Венкель Т.В. активізують навчальну діяльність студентів, сприяють формуванню  мовної компетенції, забезпеченню належної академічної атмосфери, реалізують вимоги сучасного студентоцентрованого підходу до навчання.

Застосування сучасних педагогічних технологій допомагають реалізувати особово-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання з урахуванням здібностей студентів, їхнього рівня володіння англійською мовою.

Навчання у співпраці, проектна методика на заняттях німецької мови зі студентами факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва продемонстрував асистент Паровяк І.І.

Використання нових інформаційних технологій, Інтернет – ресурсів, методу кейсів на заняттях англійської мови (асистенти Бортник С.Б., Козубська С.В., Дрібнюк О.Т.).

У продовж ІІ семестру та на підсумкових методичних семінарах викладачі кафедри активно обговорювали відвідані відкриті та показові пари колег, аналізували всі аспекти практичного заняття (організаційний, програмно-цільовий, науково-змістовний, методичний, професійної компетентності, риторико-комунікативний), знайомились з різними методиками та формами навчання та контролю, виховною діяльністю колег на занятті.  Узагальнена оцінка заняття, висновки, пропозиції, рекомендації зафіксовані у формі рецензій у відповідному журналі.

Comments are closed