Вітаємо з присвоєнням вченого звання!

У першому семестрі 2021-2022 н.р. успішним виконанням всіх завдань дисертаційного дослідження під керівництвом проф. Кушнерика В.І. завершилося чотирирічне навчання в аспірантурі асистента нашої кафедри Наталії Василівни Цинтар. Прилюдний захист дисертації на тему «Категорія емотивності в англійській художній літературі XIX та XXI століття (гендерний аспект)» на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія, галузь знань 03 Гуманітарні науки відбувся у Львівському національному університеті імені Івана Франка 22 грудня 2021 р. Наказом МОН № 320 від 7 квітня 2022 р. «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 1 лютого 2022 р. № 89» затверджено рішення Атестаційної комісії та відповідної спеціалізованої ради щодо присвоєння пані Наталії звання доктора філософії з філології! Щиро бажаємо миру, наснаги для нових звершень на освітянський та науковій ниві, енергії та здоров’я на багато років!                                                                                                                    

Comments are closed